مکان های فضای کاری در Taipei

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Taipei

14/F, Section 5


دفاتر از TWD٥٢٣.٠٠ - TWD٧٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Taipei

11/F, No.1, Songzhi Rd.


دفاتر از TWD٦٢٨.٠٠ - TWD٨٦٣.٠٠
دفاتر مجهز در Taipei

18/F, No.460, Sec. 4


دفاتر از TWD٤٧٦.٠٠ - TWD٦٥٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Taipei

29/F, No.68, Section 5


دفاتر از TWD٦٢٨.٠٠ - TWD٨٦٣.٠٠
دفاتر مجهز در Taipei

13/F, No.560, Sec. 4


دفاتر از TWD٥٢٣.٠٠ - TWD٧٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Taipei

2/F-A, 170 Dunhua North Rd.


دفاتر از TWD٥٢٣.٠٠ - TWD٧٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Taipei

1F, No. 170, Sec.3


دفاتر از TWD٨٠٢.٠٠ - TWD١,١٠٣.٠٠
دفاتر مجهز در Taipei

8/F, No.367, Fuxing N. Rd.


دفاتر از TWD٦٢٨.٠٠ - TWD٨٦٣.٠٠
دفاتر مجهز در Taipei

3/F, No.183, Zhouzi St.


دفاتر از TWD٤٧٦.٠٠ - TWD٦٥٤.٠٠

با مراجعه به Taipeiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+