مکان های فضای کاری در Dar Es Salaam

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Dar Es Salaam

Acacia Estates Offices


دفاتر از $ ١١,٠٠ - $ ١٥,٠٠
دفاتر مجهز در Dar Es Salaam

07th floor, Amani Place


دفاتر از $ ١١,٠٠ - $ ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Dar Es Salaam

2nd Floor, Address Building, Bains Singh Rd


دفاتر از $ ١٤,٠٠ - $ ١٩,٠٠
دفاتر مجهز در Dar Es Salaam

Msasani Peninsula


دفاتر از $ ١٢,٢٠ - $ ١٦,٧٠

با مراجعه به Dar Es Salaamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+