مکان های فضای کاری در Bangkok

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bangkok

12A Floor


دفاتر از THB٣١٠.٠٠ - THB٤٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Spaces Chamchuri Square


دفاتر از THB٢٧٧.٠٠ - THB٣٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

ZEN @ ZEN World Tower


دفاتر از THB٢٣٦.٠٠ - THB٣٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

5th floor Gaysorn


دفاتر از THB٣٤٧.٠٠ - THB٤٧٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

30th Floor, Chartered Square Building


دفاتر از THB٢٧٧.٠٠ - THB٣٤٦.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


دفاتر از THB٣١٠.٠٠ - THB٤٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

37th Floor, 98 North Sathorn Road


دفاتر از THB٣١٠.٠٠ - THB٤٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

10th floor, SPE Tower


دفاتر از THB٢٢٨.٠٠ - THB٣١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

M & 27F, 1 Empire Tower


دفاتر از THB٣١٠.٠٠ - THB٤٢٦.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bangkok

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


دفاتر از THB٣٤٧.٠٠ - THB٤٧٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

36/F CRC Tower


دفاتر از THB٣١٠.٠٠ - THB٤٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Level 27, 1 South Sathorn Rd


دفاتر از THB٢٧٧.٠٠ - THB٣٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Regus Singha Complex, 30th Floor


دفاتر از THB٣١٠.٠٠ - THB٤٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Level 32 & 33, Interchange 21


دفاتر از THB٢٧٧.٠٠ - THB٣٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Unit 2901-2904, Level 29


دفاتر از THB٣٤٧.٠٠ - THB٤٧٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


دفاتر از THB٢٧٧.٠٠ - THB٣٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


دفاتر از THB٣٤٧.٠٠ - THB٤٧٧.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bangkok

Regus Bangkok Bhiraj Tower


دفاتر از THB٣٤٧.٠٠ - THB٤٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Spaces M9-Ratchada


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Bangkok

20F, SJ Infinite I Business Complex


دفاتر از THB٢٧٧.٠٠ - THB٣٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


دفاتر از THB٣١٠.٠٠ - THB٤٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Regus Bhiraj Tower at BITEC


دفاتر از THB٢٧٧.٠٠ - THB٣٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangkok

Spaces The Metropolis Samrong


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Bangkok

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


دفاتر از THB٢٣٦.٠٠ - THB٣٢٤.٠٠

با مراجعه به Bangkokدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+