مکان های فضای کاری در Samutprakarn

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Spaces The Metropolis Samrong


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Regus Bhiraj Tower at BITEC


دفاتر از THB٢٦٨.٠٠ - THB٣٦٨.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


دفاتر از THB٢٢٨.٠٠ - THB٣١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


دفاتر از THB٣٠٠.٠٠ - THB٤١٢.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Regus Bangkok Bhiraj Tower


دفاتر از THB٣٣٥.٠٠ - THB٤١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Level 27, 1 South Sathorn Rd


دفاتر از THB٢٦٨.٠٠ - THB٣٦٨.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

M & 27F, 1 Empire Tower


دفاتر از THB٤٠٠.٠٠ - THB٥٥٠.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

37th Floor, 98 North Sathorn Road


دفاتر از THB٣٠٠.٠٠ - THB٤١٢.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Unit 2901-2904, Level 29


دفاتر از THB٣٣٥.٠٠ - THB٤٦١.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Level 32 & 33, Interchange 21


دفاتر از THB٢٦٨.٠٠ - THB٣٦٨.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

30th Floor, Chartered Square Building


دفاتر از THB٢٦٨.٠٠ - THB٣٣٤.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


دفاتر از THB٣٠٠.٠٠ - THB٤١٢.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

36/F CRC Tower


دفاتر از THB٣٠٠.٠٠ - THB٤١٢.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


دفاتر از THB٣٣٥.٠٠ - THB٤٦١.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Spaces Chamchuri Square


دفاتر از THB٣٠٠.٠٠ - THB٤١٢.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

Regus Singha Complex, 30th Floor


دفاتر از THB٣٣٥.٠٠ - THB٤٦١.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

5th floor Gaysorn


دفاتر از THB٣٣٥.٠٠ - THB٤٦١.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

ZEN @ ZEN World Tower


دفاتر از THB٢٢٨.٠٠ - THB٣١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


دفاتر از THB٢٦٨.٠٠ - THB٣٦٨.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

12A Floor


دفاتر از THB٣٠٠.٠٠ - THB٤١٢.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


دفاتر از THB٣٣٥.٠٠ - THB٤٦١.٠٠
دفاتر مجهز در Samutprakarn

20F, SJ Infinite I Business Complex


دفاتر از THB٢٦٨.٠٠ - THB٣٦٨.٠٠

با مراجعه به Samutprakarnدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+