مکان های فضای کاری در Tunis

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Tunis

Lot B17


دفاتر از DT 17.700 - DT 24.300
دفاتر مجهز در Tunis

Carthage Center


دفاتر از DT 13.300 - DT 16.700
دفاتر مجهز در Tunis

Building "SLIM", 2nd Floor


دفاتر از DT 20.100 - DT 27.600

با مراجعه به Tunisدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+