مکان های فضای کاری در Ankara

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Ankara

Ataturk Bulvari No:185


دفاتر از ١٩,٤٠ TRY - ٢٦,٧٠ TRY
دفاتر مجهز در Ankara

Armada Is Merkezi


دفاتر از ٢٢,٧٠ TRY - ٣١,٤٠ TRY

با مراجعه به Ankaraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+