مکان های فضای کاری در Istanbul

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Istanbul

Hakki Yeten Avenue


دفاتر از ٤٢,٠٠ TRY - ٥٨,٠٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Kısıklı Avenue No:28


دفاتر از ٣٤,٧٠ TRY - ٤٨,٠٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

19 Mayıs Mah.


دفاتر از ٢٨,٧٠ TRY - ٣٩,٧٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Parima Residence, 14th floor


دفاتر از ٢٨,٠٠ TRY - ٣٨,٧٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Trump Towers, Kuştepe Neighbourhood


دفاتر از ٤٢,٠٠ TRY - ٥٨,٠٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Maya Akar Center


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Istanbul

1.Levent Plaza, 7th Floor


دفاتر از ٥٣,٠٠ TRY - ٧٣,٠٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Kanyon Office Building Floor. 6


دفاتر از ٧٠,٧٠ TRY - ٩٧,٤٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Nidakule Goztepe


دفاتر از ٣٩,٠٠ TRY - ٥٣,٧٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Levent Mahallesi


دفاتر از ٥٣,٠٠ TRY - ٧٣,٠٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Kagithane Ofis Park, Merkez neighbourhood


دفاتر از ٢٨,٧٠ TRY - ٣٩,٧٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Palladium Ofis ve Residence Building


دفاتر از ٤٢,٤٠ TRY - ٥٨,٧٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Ayazaga Neighbourhood


دفاتر از ٤٨,٠٠ TRY - ٦٦,٤٠ TRY
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Istanbul

Ayazaga Mahallesi


دفاتر از ٢٨,٧٠ TRY - ٣٩,٧٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi


دفاتر از ٤٩,٧٠ TRY - ٦٨,٤٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Maslak Orjin Business Centre


دفاتر از ٥٣,٠٠ TRY - ٧٣,٠٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Ofis Lamartine, Floor 5&6


دفاتر از ٤٨,٠٠ TRY - ٦٦,٤٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Ruzgarlıbahce Mahallesi Kavak Sokak


دفاتر از ٤٢,٠٠ TRY - ٥٨,٠٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Esas Maltepe Ofispark, 6th.floor


دفاتر از ٣١,٧٠ TRY - ٤٣,٤٠ TRY
دفاتر مجهز در Istanbul

Esas Kurtköy Aeropark - 5th floor


دفاتر از ١٩,٠٠ TRY - ٢٦,٤٠ TRY

با مراجعه به Istanbulدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+