مکان های فضای کاری در Kampala

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kampala

4th floor, The Acacia Mall


دفاتر از $ ٩,٥٠ - $ ١٣,٠٠
دفاتر مجهز در Kampala

AHA Towers, 4th Floor


دفاتر از $ ٧,٣٠ - $ ١٠,٠٠
دفاتر مجهز در Kampala

07th floor, Course View Towers


دفاتر از $ ٨,٥٠ - $ ١١,٦٠

با مراجعه به Kampalaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+