مکان های فضای کاری در Kiev

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kiev

2 Maidan Nezalezhnosty sq.


دفاتر از ١١,٠٠$ - ١٥,١٠$
دفاتر مجهز در Kiev

42-44 Shovkovychna St.


دفاتر از ١١,١٠$ - ١٢,٣٠$
دفاتر مجهز در Kiev

25B, P. Sagaydachnogo str


دفاتر از ٨,٩٠$ - ١٢,٣٠$
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kiev

1A Sportyvna sq


دفاتر از ١١,٠٠$ - ١٥,١٠$
دفاتر مجهز در Kiev

Podil Heritage Centre


دفاتر از ١٠,٠٠$ - ١٣,٧٠$
دفاتر مجهز در Kiev

4 Mykoly Hrinchenko Street


دفاتر از ٧,٧٠$ - ٩,٦٠$
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kiev

8th Floor IQ Business Centre


دفاتر از ١١,٠٠$ - ١٥,١٠$
دفاتر مجهز در Kiev

4th floor


دفاتر از ٨,٨٠$ - ١٢,٠٠$
دفاتر مجهز در Kiev

3-4th floor


دفاتر از ٧,٧٠$ - ١٠,٥٠$

با مراجعه به Kievدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+