مکان های فضای کاری در Abu Dhabi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Abu Dhabi

Al Odaid Office Tower, 10th, 11th & 12th Floor


دفاتر از Dhs 45/70 - Dhs 62/70
دفاتر مجهز در Abu Dhabi

Al Arjan Building


دفاتر از Dhs 51/70 - Dhs 71/00
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Abu Dhabi

Abdullah Hamad Lowaie Al Alameri Building


دفاتر از Dhs 51/70 - Dhs 71/00
دفاتر مجهز در Abu Dhabi

Al Bateen tower c6 Bainunah


دفاتر از Dhs 31/70 - Dhs 43/70
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Abu Dhabi

Tamouh Tower


دفاتر از Dhs 57/40 - Dhs 79/00
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Abu Dhabi

24th Floor Al Sila Tower


دفاتر از Dhs 95/00 - Dhs 130/70
دفاتر مجهز در Abu Dhabi

Regus ADGM Square, Maryah Island


دفاتر از Dhs 95/00 - Dhs 130/70
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Abu Dhabi

B1 Building, 1st Floor


دفاتر از Dhs 31/70 - Dhs 43/70

با مراجعه به Abu Dhabiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+