مکان های فضای کاری در Dubai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Dubai

Standard Chartered Tower


دفاتر از Dhs 70/40 - Dhs 97/00
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dubai

2nd floor, Clover Bay Tower


دفاتر از Dhs 46/40 - Dhs 63/70
دفاتر مجهز در Dubai

Iris Bay Commercial Tower


دفاتر از Dhs 70/40 - Dhs 97/00
دفاتر مجهز در Dubai

Central One District


دفاتر از Dhs 70/40 - Dhs 97/00
دفاتر مجهز در Dubai

Sheikh Zayed Road - Dubai


دفاتر از Dhs 66/40 - Dhs 91/40
دفاتر مجهز در Dubai

Nassima Tower


دفاتر از Dhs 54/00 - Dhs 74/40
دفاتر مجهز در Dubai

Burjuman Business Tower, 18th Floor


دفاتر از Dhs 46/00 - Dhs 63/00
دفاتر مجهز در Dubai

Damac Smart Heights


دفاتر از Dhs 46/00 - Dhs 63/00
دفاتر مجهز در Dubai

Sharjah Expo Centre


دفاتر از Dhs 64/00 - Dhs 88/00
دفاتر مجهز در Dubai

The Bridge Building


دفاتر از Dhs 42/00 - Dhs 46/00
دفاتر مجهز در Dubai

Megamall Tower Plot 260, P.O Box 73500


دفاتر از Dhs 44/00 - Dhs 61/00
دفاتر مجهز در Dubai

HDS Business Centre Tower


دفاتر از Dhs 46/00 - Dhs 63/00
دفاتر مجهز در Dubai

Level 12


دفاتر از Dhs 58/40 - Dhs 73/00
دفاتر مجهز در Dubai

JAFZA View 18 & 19


دفاتر از Dhs 102/70 - Dhs 141/40
دفاتر مجهز در Dubai

JAFZA One


دفاتر از Dhs 68/00 - Dhs 93/40

با مراجعه به Dubaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+