مکان های فضای کاری در Sharjah

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Sharjah

Megamall Tower Plot 260, P.O Box 73500


دفاتر از Dhs 44/00 - Dhs 61/00
دفاتر مجهز در Sharjah

Sharjah Expo Centre


دفاتر از Dhs 64/00 - Dhs 88/00
دفاتر مجهز در Sharjah

Level 12


دفاتر از Dhs 58/40 - Dhs 73/00
دفاتر مجهز در Sharjah

Burjuman Business Tower, 18th Floor


دفاتر از Dhs 46/00 - Dhs 63/00
دفاتر مجهز در Sharjah

Nassima Tower


دفاتر از Dhs 54/00 - Dhs 74/40
دفاتر مجهز در Sharjah

Central One District


دفاتر از Dhs 73/00 - Dhs 100/00
دفاتر مجهز در Sharjah

Sheikh Zayed Road - Dubai


دفاتر از Dhs 66/40 - Dhs 91/40
دفاتر مجهز در Sharjah

Standard Chartered Tower


دفاتر از Dhs 73/00 - Dhs 100/00
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sharjah

2nd floor, Clover Bay Tower


دفاتر از Dhs 34/00 - Dhs 46/00
دفاتر مجهز در Sharjah

Iris Bay Commercial Tower


دفاتر از Dhs 54/40 - Dhs 74/70
دفاتر مجهز در Sharjah

Damac Smart Heights


دفاتر از Dhs 46/00 - Dhs 63/00
دفاتر مجهز در Sharjah

The Bridge Building


دفاتر از Dhs 42/00 - Dhs 46/00
دفاتر مجهز در Sharjah

HDS Business Centre Tower


دفاتر از Dhs 46/00 - Dhs 63/00

با مراجعه به Sharjahدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+