مکان های فضای کاری در Aberdeen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Aberdeen

1 Berry Street


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Aberdeen

Cirrus Building, 6 International Avenue


دفاتر از £٣.١٠ - £٤.٢٠

با مراجعه به Aberdeenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+