مکان های فضای کاری در Cambridge

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Cambridge

Wellington House


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٥٠
دفاتر مجهز در Cambridge

Compass House


دفاتر از £٧.٠٠ - £٩.٧٠
دفاتر مجهز در Cambridge

1st Floor


دفاتر از £٥.٦٠
دفاتر مجهز در Cambridge

1010 Cambourne Business Park


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠

با مراجعه به Cambridgeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+