مکان های فضای کاری در Canterbury

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Canterbury

Canterbury Innovation Centre


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Canterbury

The Panorama


دفاتر از £٤.٤٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Canterbury

Shearway Business Park


دفاتر از £٤.٠٠

با مراجعه به Canterburyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+