مکان های فضای کاری در Cardiff

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Cardiff

15th Floor


دفاتر از £٤.٢٠ - £٥.٧٠
دفاتر مجهز در Cardiff

Falcon Drive


دفاتر از £٤.٦٠ - £٦.٣٠
دفاتر مجهز در Cardiff

Malthouse Avenue


دفاتر از £٤.٦٠ - £٦.٣٠

با مراجعه به Cardiffدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+