مکان های فضای کاری در Chelmsford

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Chelmsford

4th floor


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠
دفاتر مجهز در Chelmsford

3 The Drive


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠
دفاتر مجهز در Chelmsford

Endeavour House


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Chelmsford

Pindar Rd


دفاتر از £٤.٠٠

با مراجعه به Chelmsfordدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+