مکان های فضای کاری در Chester

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Chester

Herons Way


دفاتر از £٥.٥٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Chester

1st Floor


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Chester

Days Inn, Chester East


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Chester

301, Tea Factory


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٥٠
دفاتر مجهز در Chester

1 Mann Island


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٥٠
دفاتر مجهز در Chester

Merchants Court


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.١٠
دفاتر مجهز در Chester

Horton House


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٢٠

با مراجعه به Chesterدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+