مکان های فضای کاری در Christchurch

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Christchurch

Aviation Business Park


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Christchurch

Cumberland House


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Christchurch

Andersons Road


دفاتر از £٣.٠٠ - £٤.٠٠

با مراجعه به Christchurchدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+