مکان های فضای کاری در Folkestone

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Folkestone

Shearway Business Park


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Folkestone

The Panorama


دفاتر از £٤.٤٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Folkestone

Canterbury Innovation Centre


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠

با مراجعه به Folkestoneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+