مکان های فضای کاری در Leicester

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Leicester

3rd Floor, St. George's House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Leicester

1st Floor, Gateway House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Leicester

Herald Way


دفاتر از £٤.٦٠ - £٦.٣٠

با مراجعه به Leicesterدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+