مکان های فضای کاری در Milton Keynes

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Milton Keynes

Exchange House


دفاتر از £٤.٤٠ - £٦.١٠
دفاتر مجهز در Milton Keynes

Midsummer Court


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Milton Keynes

Fairbourne Drive


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Milton Keynes

Victory House


دفاتر از £٤.٧٠ - £٦.٥٠
دفاتر مجهز در Milton Keynes

The Gatehouse


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Milton Keynes

Innovation Centre and Business Base


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Milton Keynes

960 Capability Green


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠

با مراجعه به Milton Keynesدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+