مکان های فضای کاری در Newcastle upon Tyne

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Newcastle upon Tyne

Merchant House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٨٠
دفاتر مجهز در Newcastle upon Tyne

Rotterdam House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٨٠
دفاتر مجهز در Newcastle upon Tyne

The Axis Building


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Newcastle upon Tyne

4 Admiral Way


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٥٠

با مراجعه به Newcastle upon Tyneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+