مکان های فضای کاری در Plymouth

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Plymouth

Unit MSU9A


دفاتر از £٣.٢٠ - £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Plymouth

4th Floor Salt Quay House


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠

با مراجعه به Plymouthدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+