مکان های فضای کاری در Portsmouth

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Portsmouth

Ground Floor, Building 1000


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

Aerodrome Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

Harts Farm Way


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

Waterbury Drive


دفاتر از £٣.٠٠ - £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

Forum 3


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

Chichester Enterprise Centre


دفاتر از £٣.٢٠ - £٤.٤٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

Andersons Road


دفاتر از £٣.٠٠ - £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

International House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

Cumberland House


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

1, Winnal Valley Road


دفاتر از £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

Premier Way


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠

با مراجعه به Portsmouthدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+