مکان های فضای کاری در Preston

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Preston

Unit 5, Albert Edward House


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Preston

120 Bark Street


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.٢٠

با مراجعه به Prestonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+