مکان های فضای کاری در Salisbury

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Salisbury

Cross Keys House


دفاتر از £٥.١٠ - £٧.١٠
دفاتر مجهز در Salisbury

Premier Way


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Salisbury

Caxton Close


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Salisbury

Aviation Business Park


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Salisbury

Cumberland House


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Salisbury

International House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٦٠

با مراجعه به Salisburyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+