مکان های فضای کاری در Sheffield

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sheffield

7th Floor, 2 Pinfold Street


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Sheffield

1 Concourse Way


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Sheffield

Blades Enterprise Centre


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Sheffield

2nd Floor


دفاتر از £٣.٧٠ - £٥.١٠
دفاتر مجهز در Sheffield

Management Suite


دفاتر از £٢.٤٠ - £٣.٠٠

با مراجعه به Sheffieldدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+