مکان های فضای کاری در Stansted

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Stansted

Endeavour House


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Stansted

Pindar Rd


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Stansted

4th floor


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠
دفاتر مجهز در Stansted

Vision 25


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Stansted

1st Floor Venture House


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Stansted

2 Falcon Gate


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Stansted

3 The Drive


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠

با مراجعه به Stanstedدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+