مکان های فضای کاری در Birmingham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Birmingham

420 North 20th Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
دفاتر مجهز در Birmingham

2100 Southbridge Parkway


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
دفاتر مجهز در Birmingham

One Perimeter Park South


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٥.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Birmingham

1 Chase Corporate Center


دفاتر از $٩.٨٠ - $١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Birmingham

2700 Corporate Drive


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠

با مراجعه به Birminghamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+