مکان های فضای کاری در Calabasas

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Calabasas

4500 Park Granada Blvd


دفاتر از $٢٢.٠٠ - $٣٠.٣٠
دفاتر مجهز در Calabasas

21900 Burbank Blvd.


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Calabasas

6303 Owensmouth Avenue


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Calabasas

6320 Canoga Avenue


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Calabasas

22809 Pacific Coast Highway


دفاتر از $٢٤.٣٠ - $٣٣.٤٠
دفاتر مجهز در Calabasas

30700 Russell Ranch Road


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Calabasas

2945 Townsgate Road


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Calabasas

16501 Ventura Blvd.


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Calabasas

15233 Ventura Blvd.


دفاتر از $١٨.١٠ - $٢٤.٨٠
دفاتر مجهز در Calabasas

730 Arizona Avenue


دفاتر از $٢٩.٠٠ - $٣٩.٩٠
دفاتر مجهز در Calabasas

12100 Wilshire Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

2500 Broadway


دفاتر از $٢١.٥٠ - $٢٩.٦٠
دفاتر مجهز در Calabasas

11601 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

10880 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٦.٣٠ - $٢٢.٤٠
دفاتر مجهز در Calabasas

11400 West Olympic Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Calabasas

10100 Santa Monica Boulevard


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠
دفاتر مجهز در Calabasas

1901 Avenue of the Stars


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Calabasas

1800 Century Park East


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Calabasas

2029 Century Park East


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Calabasas

9465 Wilshire Boulevard


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Calabasas

3415 South Sepulveda Blvd.


دفاتر از $١٥.٩٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Calabasas

8560 W. Sunset Blvd.


دفاتر از $٢٥.٨٠ - $٣٥.٤٠
دفاتر مجهز در Calabasas

5250 Lankershim Blvd.


دفاتر از $١٥.٧٠ - $٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Calabasas

10100 Venice Blvd


دفاتر از $٢٠.٠٠ - $٢٧.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

8383 Wilshire Blvd


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Calabasas

145 S. Fairfax Avenue


دفاتر از $٢٢.٧٠ - $٣١.٢٠
دفاتر مجهز در Calabasas

12777 W. Jefferson Blvd.


دفاتر از $١٧.٤٠ - $٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Calabasas

4100 W. Alameda Avenue


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

5670 Wilshire Blvd


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Calabasas

Howard Hughes Center


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Calabasas

5999 Center Dr.


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Calabasas

1800 North Vine Street


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Calabasas

25350 Magic Mountain Parkway


دفاتر از $١٣.٩٠ - $١٩.١٠
دفاتر مجهز در Calabasas

303 North Glenoaks Blvd.


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠
دفاتر مجهز در Calabasas

360 N. Pacific Coast Highway


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Calabasas

400 Continental Blvd


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

Glendale Plaza


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Calabasas

450 North Brand Blvd.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Calabasas

201 N. Brand Blvd.


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Calabasas

2447 Pacific Coast Highway


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

445 S. Figueroa Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

515 South Flower Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Calabasas

633 West Fifth Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

777 S. Alameda


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Calabasas

21515 Hawthorne Blvd.


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

879 West 190th Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

117 East Colorado Blvd.


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

300 East Esplanade Drive


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Calabasas

609 Deep Valley Drive


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Calabasas

155 N. Lake Avenue


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٢.٣٠
دفاتر مجهز در Calabasas

5800 S. Eastern Ave.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Calabasas

222 West 6th Street


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Calabasas

440 E. Huntington Drive


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Calabasas

111 West Ocean Blvd.


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Calabasas

17777 Center Court Drive


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Calabasas

6 Centerpointe Drive


دفاتر از $٩.٢٠ - $١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Calabasas

1050 West Lakes Drive


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠

با مراجعه به Calabasasدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+