مکان های فضای کاری در Santa Barbara

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Santa Barbara

7 W. Figueroa Street


دفاتر از $١٦.٦٠ - $٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Santa Barbara

300 East Esplanade Drive


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠

با مراجعه به Santa Barbaraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+