مکان های فضای کاری در Harvey

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Harvey

1901 Manhattan Blvd


دفاتر از $١٣.١٠ - $١٨.٠٠
دفاتر مجهز در Harvey

650 Poydras Street


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Harvey

1100 Poydras Street


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Harvey

201 St. Charles Avenue


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Harvey

1615 Poydras Street


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Harvey

One Galleria Blvd.


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Harvey

3900 N. Causeway Blvd.


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٩٠

با مراجعه به Harveyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+