مکان های فضای کاری در Portsmouth

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Portsmouth

170 Commerce Way


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

300 Brickstone Square


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

35 Village Road


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٦٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

15 Constitution Drive


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

301 Edgewater Place


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Portsmouth

1 Tara Boulevard


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠

با مراجعه به Portsmouthدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+