مکان های فضای کاری در Hanoi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hanoi

28A Tran Hung Dao street


دفاتر از ٣١٢.٠٠٠,٠٠ VND - ٤٢٨.٠٠٠,٠٠ VND
دفاتر مجهز در Hanoi

13th floor


دفاتر از ٢١٦.٠٠٠,٠٠ VND - ٢٩٧.٠٠٠,٠٠ VND
دفاتر مجهز در Hanoi

16th floor, Daeha Business Centre


دفاتر از ٢٤١.٠٠٠,٠٠ VND - ٣٣٢.٠٠٠,٠٠ VND
دفاتر مجهز در Hanoi

Level 5


دفاتر از ٢٧٩.٠٠٠,٠٠ VND - ٣٨٣.٠٠٠,٠٠ VND
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hanoi

4-6/F


دفاتر از ٣١٢.٠٠٠,٠٠ VND - ٤٢٨.٠٠٠,٠٠ VND

با مراجعه به Hanoiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+