مکان های فضای کاری در Ho Chi Minh City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Ho Chi Minh City

33 Le Duan Street


دفاتر از ٣٥٦.٠٠٠,٠٠ VND - ٤٨٩.٠٠٠,٠٠ VND
دفاتر مجهز در Ho Chi Minh City

HCMC. Deutsches Haus Conference Center by Regus


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Ho Chi Minh City

16th Floor


دفاتر از ٢٥٤.٠٠٠,٠٠ VND - ٣٤٩.٠٠٠,٠٠ VND
دفاتر مجهز در Ho Chi Minh City

6th & 7th Floor


دفاتر از ٢١٠.٠٠٠,٠٠ VND - ٢٨٩.٠٠٠,٠٠ VND

با مراجعه به Ho Chi Minh Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+