دفاتر مجازی در Ho Chi Minh City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجازی در Ho Chi Minh City

33 Le Duan Street


دفاتر مجازی i
جلوه‌ای مناسب برای کسب و کارتان دارای آدرس تجاری محل کار، منشی تلفن، خدمات پستی و برخورداری از دفتر کار

از ٥١.٠٠٠,٠٠ VND - ١٥١.٠٠٠,٠٠ VND
دفاتر مجازی در Ho Chi Minh City

HCMC. Deutsches Haus Conference Center by Regus


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجازی در Ho Chi Minh City

16th Floor


دفاتر مجازی i
جلوه‌ای مناسب برای کسب و کارتان دارای آدرس تجاری محل کار، منشی تلفن، خدمات پستی و برخورداری از دفتر کار

از ١٥١.٠٠٠,٠٠ VND
دفاتر مجازی در Ho Chi Minh City

6th & 7th Floor


دفاتر مجازی i
جلوه‌ای مناسب برای کسب و کارتان دارای آدرس تجاری محل کار، منشی تلفن، خدمات پستی و برخورداری از دفتر کار

از ١٢٣.٠٠٠,٠٠ VND

با مراجعه به Ho Chi Minh Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+